Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Umelecké hodnoty regiónu Novohrad

Stránka vznikla z podnetu národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Digiškola. 

Cieľom tejto stránky je vytvorenie multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Sloveska, ktorý by sa dal prostredníctvom mobilných technológií použiť ako pomôcka pri exkurziách, výletoch alebo súkromných návštevách. Keďže  naša škola sídli v meste Lučenec, ktoré je súčasťou Novohradu, rozhodli sme sa tento región predstaviť z historicko-umeleckého pohľadu. Ponúkame dva námety, kam by sa dalo pri návšteve mesta Lučenec zájsť,  niečo zaujímavé prežiť a naučiť sa. Zároveň je tu možné zaujímavými formami obdivovať umenlecké hodnoty a zoznámiť sa s umelcami, ktorí ich vytvorili.

Videozáznam z návštevy Pamätného domu Júliusa Szabóa v Lučenci a NMG v Lučenci

Videozáznam zachytáva momenty strávené v Pamätnom dome Júliusa Szabóa v Lučenci a NMG.