Naša škola je :

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia - Lučenec 

Všetky informácie o nás nájdete tu: www.pasalc.wbl.sk/

 

Našimi užívateľmi môžu byť učitelia materských, základných a stredných škôl, ktrorí plánujú pre svojich žiakov exkurzie a výlety za kultúrou a historickým poznaním nášho Slovenska. Stránka je aj pre všetkých tých, ktorí chcú súkromne alebo aj so svojimi rodinami poznávať historicko-umelecké hodnoty našich regiónov. 

V neposlednej miere sú našimi užívateľmi aj všetci žiaci, ktorí môžu svojich učiteľov či rodičov vhodne inšpirovať pri rozhodovaní kam sa vybrať na školskú exkurziu či rodinný výlet.